Det för många okända vitaminet K2, viktigt för god ben- och hjärtkärlhälsa.

De flesta, inklusive många konventionella läkare, har börjat inse betydelsen och värdet av vitamin D, få har dock insett vikten av vitamin K2, som är nästan lika viktigt som vitamin D.

Dr. Dennis Goodman har skrivit boken Vitamin K2: The Missing Nutrient for Heart and Bone Health. I boken förklarar han varför vitamin K2 är precis lika viktigt som vitamin D.

Efter att ha utfört en lång rad hjärt-kärl operationer började Dennis Goodman inse att förebyggande var den verkligen nyckeln för att göra människor friska.

”Jag har alltid varit intresserad av idén att allt vi behöver för att vara friska tillhandahålls av  Gud, det vill säga genom det som finns därute för oss att äta.”

Enligt dennis Goodman kan 80 procent av alla kroniska sjukdomar, inklusive åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke, diabetes och fetma förebyggas via kost och livsstilsförändringar. 

”Självklart, när du förstår holistisk medicin, förstår du att så mycket av det vi gör, tyvärr, i traditionell medicin är rutiner, provning och förskrivning av mediciner och göra diagnoser det vi är inlärda att göra i stället för att i förebyggande syfte ta hand om människor som enligt skolmedicinen inte är sjuka, men trots det inte har god hälsa och mår bra. ”

Som en hjärtspecialist, är det ganska lämpligt att forska i betydelsen av vitamin K2, eftersom det har två viktiga funktioner: en är hjärtkärl hälsa och den andra är i benuppbyggnad.

Den utför många andra funktioner också, men genom att hjälpa till att avlägsna kalcium från slemhinnan i blodkärlen, hjälper vitamin K2 till att förhindra tilltäppning av blodkärl.

Book-Green-Leafy-Veggetables

Vitamin K-fakta

Vitamin K1, finns i gröna bladgrönsaker, är fettlösligt och avgörande för att stoppa blödningen. Därför är det viktigt att personer som går på blodförtunnande mediciner såsom warfarin inte tar för mycket av K1 då det motverkar effekten av blodförtunnande medel.

Vitamin K2 däremot behövs för att avlägsna kalcium i artärernas slemhinnor och se till att det binds till benvävnaderna.

Du måste få vitamin K2 när du tar din vitamin D, kalcium och magnesium, eftersom vi måste se till att kalcium kommer dit det ska d.v.s. benvävnaden.

Vitamin K2 produceras av vissa bakterier, så den primära källan till vitamin K2 är fermenterade livsmedel till exempel syrade grönsaker.

Personer som intar statiner kan få brist på vitamin K2 eftersom läkemedlet bryter ned vitaminet, intag av statiner kan därför öka risken för åderförkalkning. Statiner används inom skolmedecinen för att sänka högt kolesterol.

Hur kan du veta om du har brist på vitamin K2?

Det är ett problemet då det till skillnad från vitamin D inte finns något enkelt sätt mäta att du har tillräckligt med vitamin K 2 men om du har problem med något av följande, benskörhet, hjärt och kärl sjukdom eller diabetes är risken stor att du har brist på vitamin K2.

Läs mer::Källa Dr Mecola