Chockerande effekter av genetiskt modifierade och glyfosat besprutade grödor

 

 

Dr. Don Huber, en jordbruksforskare och expert på mikrobiell ekologi, har utfärdat varningar om de chockerande effekterna av genetiskt modifierade grödor, som har en tydlig koppling till infertilitet och missfall hos nötkreatur, hästar, grisar, får och fjäderfä

  • En främmande insatt gen minskar organismens förmåga att ta upp vissa näringsämnen och när sedan bekämpningsmedlet glyfosat används förstärks effekten ytterligare. När sedan djur eller människor konsumerar den behandlade växten överförs fenomenet till konsumenten som då får svårt att ta upp näringsämnen.
  • Mikronäringsämnen såsom järn, mangan och zink kan reduceras med så mycket som 80-90 procent i genmodifierade grödor.
  • Glyfosatrester kan inte heller elimineras ur organismen utan blir en integrerad del av den samma.
  • Den del av glyfosaten som går ut i den omgivande marken påverkar nyttiga mikroorganismer på samma sätt som den påverkar ogräs vilket resulterar i döda jordar.
  • Kvaliteten på maten är nästan alltid relaterad till kvaliteten på marken. De flesta grundläggande och kritiska komponenter i jorden är de mikroorganismer som trivs där och gör det möjligt för växterna att tillgodogöra sig de nödvändiga näringsämnen, glyfosat är extremt giftigt för alla dessa organismer.
  • Vad vi ser med vårt fortsatta bruk och missbruk av detta kraftfulla ogräsmedel är att det också helt är på väg att eliminera många av dessa organismer från jorden. Vi har inte längre samma balans som vi brukade ha. Därför ser vi en ökning med drygt 40 nya växtsjukdomar och sjukdomar som vi brukade ha under relativt effektiv kontroll, som nu helt plötsligt är ett allvarligt problem. ”
  • De gynnsamma tarmbakterier hos djur och människor är också mycket känsliga för restglyfosatnivåer, till exempel har giftigt botulism[1] nu blivit ett allt vanligare dödsorsak hos mjölkkor.  Dessa dödsfall brukade tidigare vara extremt sällsynta, anledningen till att det inte var så vanligt tidigare var att nyttiga organismer tjänade som naturliga kontrollanter för att hålla den giftproducerande Clostridium botulinum i schack. Utan dessa nyttiga bakterier kan den farliga bakterien tillåtas föröka sig obehindrat i djurets tarmar och producerar dödliga mängder av gifter.

Källa: Mercola.com

[1] Botulinumtoxin (eller botulinustoxin) (BLT) är ett toxin som produceras av bakterien Clostridium botulinum och orsakar botulism. BLT räknas som ett av de mest potenta toxin som överhuvudtaget existerar, där dödlig dos uppgår till endast 1 ng/kg intravenöst och 3 ng/kg vid inandning. Detta innebär att det krävs intravenöst 0,00000009 gram eller vid inandning 0,00000027 gram rent toxin för att döda en genomsnittlig människa på 90 kg.